Vés al contingut (premeu Retorn)

Objectius, característiques i planificació docent

Els diplomats en òptica (de qualsevol pla d’estudis) i els diplomats i graduats en òptica i Optometria tenen accés directe al màster.

1. Objectius


L’objectiu principal del màster és el de formar òptics optometristes amb un nivell acadèmic que els permeti progressar en la professió. En aquest màster es completen i amplien els coneixements i les competències del grau amb altres (iniciació a la recerca, especialització en les àrees pròpies, contribució a àrees properes...) que permeten elevar la carrera acadèmica formant professionals amb titulació de postgrau que duguin la professió més enllà de l’exercici professional bàsic i liderin la generació de coneixements en l’àrea. Aquests professionals seran capaços de generar valor afegit a la professió optomètrica i podran continuar la seva formació en el nivell de doctorat.


Avui dia la professió optomètrica progressa conjuntament amb les ciències que li són afins, l’òptica, l’oftalmologia, la farmacologia, la neurociència... Per aquest motiu els estudiants del màster necessiten rebre una formació multidisciplinar que els permeti comprendre els avenços de la professió per poder aplicar les noves tècniques i els faciliti l'adaptació a les que vindran.

2. Característiques del pla d'estudis


Els estudis estan definits en 60 ECTS (30 per quadrimestre) i s’organitzen en matèries obligatòries, un bloc d’optativitat i un treball de fi de màster, tal com es descriu a la taula següent:

Mòdul Matèria ECTS
Obligatorietat
Òptica aplicada i mètodes per a la recerca en visió (9ECTS) 30
Optometria clínica (12ECTS)
Ciències de la visió i biomèdiques (9ECTS)

Optativitat*

Assignatures optatives

18
Pràctiques externes en centres sanitaris

TFM

TFM (treball de fi de màster)

12

TOTAL

60


*
El pla d'estudis del màster té 18 crèdits optatius. Aquests crèdits es poden cursar com:

  • 6 assignatures optatives.
  • 12 crèdits de pràctiques acadèmiques externes (PAE) i 2 assignatures optatives.
  • 12 crèdits de pràctiques acadèmiques externes (PAE) i 6 crèdits reconeguts per experiència laboral i professional (1600 hores de treball).
  • 6 crèdits reconeguts per experiència laboral i professional (1600 hores de treball) i 4 optatives.
  • 9 crèdits reconeguts per experiència laboral i professional (2400 hores de treball) i 3 optatives.

ESQUEMA MÀSTER_ESPECIALITZACIÓ

3. Docència de l'estudiantat

 

 

Quadrimestre
(inclou període d'exàmens)

Classes
(teoria + pràctiques)
Horari
Primer quadrimestre (setembre-gener) 3 dies/setmana
matí
Segon quadrimestre (febrer-juny) 2 dies/setmana

 

La informació dels horaris es publicarà a l'apartat web de calendaris i horaris.

 

  • Idioma d'impartició: Les assignatures s'impartiran en castellà.